Samwarthika

Blog

eye care

നേത്രസംരക്ഷണം ആയുർവേദത്തിലൂടെ

ആയുർവേദത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ കണ്ണിനെക്കുറിച്ചും കണ്ണിന്റെ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും മൊബൈൽ, കംപ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗവും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കൊറോണയെ തുടർന്നുണ്ടായ സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ

Read More »
What is NABH

WHAT IS NABH?

National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) is a constituent board of Quality Council of India (QCI), set up to establish and operate

Read More »

Booking

Book Appointment Today